ประมวลภาพกิจกรรมรวมน้ำใจวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัด สกลนคร

ประมวลภาพกิจกรรมรวมน้ำใจวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัด สกลนคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Contact Name