ประมวลภาพพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประมวลภาพพิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Contact Name