ประมวลภาพพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2560 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ประมวลภาพพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2560 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Contact Name